wysokosc zasilku wychowawczego

Forum kredytowe | Kredyty bez bik, pożyczki pozabankowe, gotówkowe

Temat: Urlop wychowawczy
...stanowi pobyt twój lub dziecka - w okresie do 6 miesięcy - w szpitalu lub sanatorium); podjęcia w okresie urlopu wychowawczego innej działalności zarobkowej, pobierania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy - jeśli łączny twój dochód osiągany z tych tytułów przekracza miesięcznie kwotę stanowiącą 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego dla celów emerytalnych. Wysokość zasiłku wychowawczego ustalana jest kwotowo i waloryzowana co roku (w czerwcu) według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjętego w ustawie budżetowej.
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=87419Temat: Zasiłek wychowawczy
Jaka jest wysokość zasiłku wychowawczego od tego roku?
Źródło: suczyniec.pl/viewtopic.php?t=5971


Powered by WordPress, © Forum kredytowe | Kredyty bez bik, pożyczki pozabankowe, gotówkowe